Greenseeker is een merk van
Greenseeker

Home

Op maat stikstof en gewasbeschermingsmiddelen doseren

Bemesting van gewassen luistert nauw. Binnen eenzelfde perceel varieert vaak de stikstofvoorraad, waardoor plaatselijke, variabele bemesting noodzakelijk is. GreenSeeker® is een ideale precisielandbouwtoepassing op basis van infraroodmeting, waarmee de opbrengst van uw gewassen wordt geoptimaliseerd. GreenSeeker® kan ook gebruikt worden voor het variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen (GBM).

Kenmerken van GreenSeeker

  • Precisielandbouw: hoge nauwkeurigheid
  • Opbrengstverhoging: Tarwe: EUR 25,-/ha, Mais: EUR 35,-/ha
  • Deze winststijging wordt gerealiseerd door het gebruik van minder kunstmest, maar kan ook het gevolg zijn van het plaatselijk toedienen van meer kunstmest, resulterend in een hogere en gelijkmatige opbrengst per hectare. De winststijging kan ook een gevolg zijn van een gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Voorkomt overbemesting
  • Verlaagt kosten
  • Dag én nacht inzetbaar
  • Directe aansturing kunstmest- of spuitcomputer
  • Real time data, welke direct kan worden vertaald in advies op maat
  • PC-koppeling voor opslaan en bewerking gegevens (incl. mapping/overzichtkaartjes gewasbiomassa)

Homburg Holland levert de beste en meest geavanceerde precisielandbouwtechniek met name op het gebied van gewasbescherming, grondbewerking en zaaitechniek. Service en customer care zijn de keywords voor Homburg Holland. Homburg Holland is de wereldleider betreffende onderhoud van drainage systemen.

Deel deze pagina via